Disclaimer

Ansvarsfrasigelse

Alle ytringer på valutaktier.dk er udtryk for min personlige holdning. Hvis du vælger at følge råd og vejledninger på valutaktier.dk sker dette på eget ansvar. Med andre ord; jeg fralægger mig ethvert ansvar for brugen af dette website og de informationer der gives. Selvom jeg bestræber mig på at levere så akkurate og brugbare oplysninger som muligt.

Analyser fra tredie part, som refereres til her på valutaktier.dk, er udelukkende
ansvarlige for deres resultater og en reference fra valutaktier.dk er ikke nødvendigvis ensbetydende med at jeg står 100% inde for analysen. Der vil optræde analyser og forudsigelser fra mange forskellige kilder og de bringes udelukkende for at belyse og skabe debat omkring de fremsatte ytringer.