Om ValutAktier

Blog om handel med aktier og valuta

Alle som handler med aktier og valuta ved at det er vigtigt at være velorienteret, at
have en solid baggrundsviden og at have en velunderbygget strategi.

Som udgangspunkt vil fokus ligge på aktier og langtidsinvesteringer, da dette er mit
primære mål med at investere i aktier, faktisk er det min pensionsopsparing som er ude
at arbejde. Jeg benytter SaxoWebTrader, så FX delen ligger også lige for, blot er jeg
den forsigtige type, som foretrækker lidt lavere afkast mod større sikkerhed.

Der er stadig en hel del termer indenfor aktiehandel, jeg skal gøre mig fortrolig med,
disse vil jeg forsøge at beskrive på denne blog også.

Finansverdenen kan ikke ses isoleret, derfor spiller politik, lovgivning, og den
globale økonomi en stor rolle når der skal tages beslutninger om at købe eller sælge
aktier. Jeg har personligt nogle områder som jeg finder interessante i forbindelse med
langtidsinvisteringer, og disse dækker energi, kommunikation, og lægemidler. Energi vil
der altid være brug for og jeg betragter f.eks. aktier i olieselskaber som værende
sikre på lang sigt. Behovet for både avanceret kommunikation og dagligt brug af
kommunikationskanaler mener jeg også vil forblive med at være stigende.
Lægemiddelindustrien er, som jeg ser det mere usikker, til gengæld kan der hentes store
gevinster.